REAL ESTATE
COMPANY

      
Какво се губи и какво се печели при работа с агенция посредник?


    Печелите:

1.    Спестява много време.
2.    Пестите енергя.
3.    Агенцията за недвижими имоти дава професионална оценка на имота, което ще ви предпази от грещки и загуби.
4.    Предлага безплатни маркентигови проучвания за определен сегмент от пазара на недвижимости.
5.    Осигурява много добра юридическа защита на вашити интереси.
6.    Извършва всички необходими проверки за недвижимия имот.
7.    Информира ви за набора от необходими за сделката документи.
8.    Предлага много по голям набор от оферти.
9.    Рекламира имота ви професионално във всики браншови издания.
10.  Осигурява и работи с много добри и проверени нотариуси.
11.  Гарантира законосъобразността и успешното приключване на съответната сделка.

Губите:
единствено известна сума, която представлявя комисионното възнаграждение на Агенцията.
  Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   
Copyright © 2012-2018 Eselde21 Ltd. All Rights Reserved.
Гарант за юридическа защита ли е агенцията посредник?

При извършване на покупко-продажба или при наемане и отдаване под наем на недвижими имоти, откакто съществува този вид търговия, опити за спекулации винаги е имало. За да се избегне това, препоръчително е гражданите, които искат да извършат сделка, да се обърнат към фирма, специализирана в тази сфера.
Чрез своите квалифицирани служители Еселде 21, която отдавна вече не е новост на пазара на недвижимости, дава сигурност за юридическата обезпеченост на сделките. При нас може да се получи най-вярна и достоверна информация за пазара на имоти, за реалната стойност на жилището в зависимост от неговото състояние в момента за дадения район, за да може сделката да се осъществи бързо и изгодно.
Български
Руски
English