REAL ESTATE
COMPANY

      
Какви документи се изискват от продавача при продажба на недвижим имот?

При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:

1.   Документ за собственост на имота (нотариален акт или друг документ за собственост);
2.   Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
3.   Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба);
4.   Скица на имота (ако предмет на сделката е дворно място);
5.   Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
6.   Удостоверение, че имотът не е актуван като общински (само за сделки с дворно място, издава се от отдел "Общинска собственост");
7.   Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено
      строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
8.   Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало);
9.   Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката
      и е упълномощило друго лице);
10. Други документи според особеностите на имота, напр. смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.
     
     За да сте сигурни в изрядността и пълността на набора от документи ползвайте консултантските услуги
     на Агенция за недвижими имоти.


Какво е предварителен договор и за какво е нужен той?

Предварителният договор за продажба на недвижим имот е съглашение между продавача и купувача. Той съдържа основните елементи на окончателния договор (данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, срокове и т.н.). Предварителният договор за продажба на недвижим имот не прехвърля правото на собственост върху имота. С него само се поема задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен договор, с който да се прехвърли правото на собственост върху имота.

Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро - процент от стойността на имота.

Всяка агенция-посредник може да изготви за вас юридически издържан предварителен договор.

  Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   
Copyright © 2012-2018 Eselde21 Ltd. All Rights Reserved.
Български
Руски
English