REAL ESTATE
COMPANY

      
Търсене и намиране
Недвижимите имоти, представени в нашата Интернет страница, са само част от това, което можем да ви предложим. Като независими брокери на недвижими имоти имаме неограничени възможности, опит и усет да открием търсения от вас имот посредством широка мрежа в цялата страна.


Правни услуги
Ние консултираме нашите клиенти по всички правни въпроси, касаещи сделката с недвижим имот, и можем също да препоръчаме услугите на опитни адвокати, специализирани в областта на недвижимите имоти.


Управление на проекти
Ние предлагаме услуги по довършването до ключ и обзавеждането на вашия новозакупен имот.


Управление на имота
Ние предлагаме услуги по цялостното управление на имота, които включват:
- Рекламиране на имота
- Уреждане огледи на имота
- Изготвяне на договори
- Изготвяне на инвентаризации и опис на състоянието
- Отчитане пред клиента (веднъж месечно)
- Редовна инспекция на имота (веднъж на три месеца)
- Представителство на собственика по всички възникващи въпроси
- Изпълняване на дребни ремонти и поддръжка до определена сума
- Изпълняване на дребни ремонти и поддръжка над определена сума след съгласуване със собственика
- Ръководене на периодични освежавания и други ремонтни работи


Експертни оценки
Ние предлагаме на клиентите си подробни и прецизни пазарни оценки на недвижими имоти, изготвени от лицензирани оценители.
  Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   Велинград недвижими имоти - www.eselde21.com   *  Velingrad Real Estate - www.eselde21.com   * Велинград Агенство недвижимости - www.eselde21.com *   
Copyright © 2012-2018 Eselde21 Ltd. All Rights Reserved.
Български
Руски
English